İrşad İlme Hizmet ve Kültür Derneği

Her dem yeni doğarız. 

1997 yılı bizim için de yeniden doğduğumuz bir yıl oldu. Allah celle celaluhu ‘nun nazlı kuluyla tanıştıktan sonra yaşadığımız hayatın, içinde bulunduğumuz şu dünya zindanından ibaret olmadığını anladık.
 Devamını oku…

Emr-i Bil Maruf

Mahmud Efendi Hazretleri (k.s.)

Baştâcımız, üstâdımız, Şeyh Mahmûd el-Ûfi Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhû) hayatı

Eğitim

İlim ve Hizmet yolunda vakfedilmiş 30 sene…

Arapça Medresemiz

İçinde yaşadığımız cemiyetin ve aile ortamının bir eğitim ocağı olmayı yitirdiği günümüzde, yarının emanetini yüklenecek küçük yüreklerin eğitim ve öğretimle, manevi bir ortamla tanışmaları bir zaruret halini almıştır […]

Hafızlık Medresemiz

İnsan hangi yaşta olursa olsun, Kur’an-ı Kerim okumayı ve ilm-i halini bilmeden Allah’ın huzuruna gitmemelidir. Önceliklerini bilen bir kul için bunun hiçbir mazereti olmayacağı aşikârdır […]

İhtisas Medresemiz

Tüm zamanlarda en çok okunan ve en çok kazandıran yegane kitap, Allah’ın kitabı Kur’ân-ı Kerîm’dir. Ona inanan bütün semavi kitaplara inanmış gibidir […]

Emr-i Bil Maruf Birimimiz

İslam medeniyetine ait bütün eserler tek bir kitabı anlamak ve yaşamak içindir. Hepsi onun şerhi veya haşiyesidir. Bu kitap da Allah’ın Kitabı’dır. Böyle olunca düzgün ve güzel okunması, her zerresinin muhafaza edilmesi ayrı bir ehemmiyet arz eder […]

Sosyal Yardım

“Ehl-i İslamın bugün yaşadığı zilletin ilimsizlikten olduğunu zannederdim. Meğer bu zilletin sebebi ilimsizlik değil amelsizlikmiş.” buyuran ÜSTADIMIZ MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ’Nİ haklı çıkaran eğitim kurumlarının sayısı oldukça fazladır […]

Hanım Cemaatimiz

Her şeyden bir şey, bir şeyden her şey… Beş yıllık medrese müfredatını medreselerimizde bitiren ya da farklı kurumlarda bu seviyeye kadar okumuş talebe kardeşlerimizin özel ilmi disiplinlerde daha yetkin bir […]

“Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir.”

— Hz.Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)

Paylaşımlar

Sohbetler, makaleler, kütüphane… İlme dair daha bir çok paylaşım…